لبه‌های اولیه
 

///

 تازه ترین مطالبپربیننده ترین مطالب

دیدگاه‌ها

<p>صد درصد ضعف مدیریتی چون ضعف نباشه همه گزینه ها خود به خود حل حواهد شد</p>

<p>مشخصه که ضعف مدیریتی</p>

<p>مسئولی دراین شهر نمی بینیم همه به نام مسئولیت به فکر جیب خود می باشد</p>
ارسال نظر