آنچه می‌خوانید گوشه ای است از یک سخنرانی که می‌گویند وصیت محمدرضا بوده است:
يادداشت ميهمان/
افزايش هزينه هاي ويزيت پزشكان باعث شده عده اي از اقشار كم درآمد جامعه به علت نداشتن هزينه درمان، از مراجعه كردن به پزشكان خوداري كرده و كمر به بيماري دهند.
این جمله از کیست؟ ( یکى از ضرورتهاى جامعه، لبخند است)
سایت بالاترین با ایجاد شبکه بالاویزیون گویا کیسه ای جدید برای کاربران اینترنتی دوخته است تا علاوه بر آن کمی نیز از سرخوردگی و یاس شدید اصحاب فتنه بکاهد.
ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بر سر 4 موضوع اساسي اختلاف نظر دارند كه نتوانسته‌اند دراين دور از مذاكرات به توافق برسند.
دراین چند وقته که بازار انتخابات داغ شده وکشور دوباره درشرایطی قرار میگرد که زدن هر گُل به دروازه ی خودمان میتواند سببی برای حذف جدّی از میدان باشد، بازهم اظهارنظرهای ناپخته ونسنجیده، حاشیه ی امنی ایجاد میکند تا ناکسین و مارقین یکبار دیگر کمر به قتل انقلاب ببندند.
اعترافات در مجلس
نقدی بر سخنان احمدی نژاد در مجلس

صفحه‌ها