اخلاق از کجا آمده؟ تحقیق کنید و فکر کنید. دنبال کانت نروید، دنبال آنهایی نروید که در داخل اتاقی نشسته اند و فکر کرده اند که بشریت با این قواعد به سعادت می رسد. آنها پیغمبر بودند. مارکس پیغمبر بوده، ادعای پیغمبری داشته است. کسی که برای بشریت نامه و برنامه بنویسد پیغمبر است، یک آدم معمولی نیست.
سبلانه: انتظار مردم از نمايندگان اين است كه همت خويش را صرف ارتقاي جايگاه استان و تقويت ابعاد فرهنگي و معنوي مردم سازند و راه رسيدن به اين هدف همدلي و همراهي توأم با قاطعيت در نظارت است.
رژيم صهيونيستي در جنگي از پيش طراحي شده حملات گسترده‌اي به غزه را آغاز كرد، اما پس از 8 روز وادار به پذيرش آتش بس گرديد. جهانيان حتي در ميان محافل رسانه‌اي و سياسي صهيونيست ها اذعان دارند كه پيروز اين جنگ مردم غزه و مقاومت منطقه بوده است.
فقط يك مقايسه ساده بين قدرت و برد موشك هاي دوربرد ايران با موشك فجر 5 كه براي دستپاچگي اوباما و نتانياهو و كلينتون براي آتش بس كافي بود، معلوم مي كند كه اگر اين رژيم تهديدات خود عليه ايران را عملي سازد با چه سرنوشتي مواجه خواهد شد.
یکی از مهمترین ویژگی‌های قیام امام حسین(ع)متحول شدن انسان‌هایی است که در زندگی آنها زیبایی ظواهر دنیوی وجود داشت، اما توانستند در زمان مناسب با نفس سرکش خود مبارزه کنند که حر بن یزید ریاحی نیز یکی از آن‌هاست.

صفحه‌ها