چندی است که اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری اذهان همگان را به خود مشغول نموده است. بررسی حقوقی و جریانی این قانون از ابتدای تصویب یعنی سال 1364 تا کنون می تواند مدخلی مناسب برای قضاوت و تحلیل این اصلاحیه باشد. متن زیر با چنین رویکردی به بررسی این اصلاحیه می پردازد.
اشاره مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی در سال حمایت از تولید ملی، دارای ابعاد گسترده‌ای است که برای کاربردی کردن آن باید به فرآیندهای رفتاری و روانی جامعه قبل از هر چیز توجه کرد.
در روند مستمر منازعه‌ی غرب با انقلاب اسلامی، رکن ولایت‌فقیه و شخص رهبری مهم‌ترین مانع تحقق راهبردهای غرب بوده است که در این مسیر، انواع سناریوهای عملیات روانی به کار گرفته شده است؛ در اینجا سعی می‌شود آخرین نسخه‌ی سناریوی غرب برای مواجهه با این موضوع تشریح گردد

صفحه‌ها