طي سال‌هاي مديريت جواد شمقدري بر سينماي كشور رويه جديدي در تعامل سينماگران و مديران فرهنگي شكل گرفت كه تا پيش از آن سابقه نداشت.

این سرنوشت بسیاری از تولیدکنندگان ملی و اجناس ایرانی است که سالهاست همه ما آن را به اسم خارجی می خریم و می خوریم و می پوشیم و استفاده می کنیم!

عبدالله همتي گليان در شماره ی 30 فصلنامه ی تاریخ اسلام نوشت: بخش اعظم اسپانيا (اندلس) حدود هشتصد سال جزو دارالاسلام بود، و رونق و شکوفايي فرهنگ و تمدن اسلامي در اين سرزمين آن را به يکي از درخشان‌ترين مراکز و کانون‌هاي علمي جهان بدل کرده بود که بر سراسر اروپا پرتو مي افکند.

اگر از شما بخواهند فهرستي از 50 سياستمدار شاخص كه در تعاملات و كش و قوس هاي سياسي به چشم مي آيند تهيه كنيد، نام كدام چهره ها را در اين فهرست مي گنجانيد؟
بدون شک، ملت و نخبگان ایران «مذاکره برای مذاکره» یا «مذاکره برای تحمیل خواسته‌های غرب» یا مذاکره برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای صلح آمیز را نخواهند پذیرفت.

صفحه‌ها