تحقق هر امری در جوامع گوناکون با روندی خاص و تجربه‌های گوناگون به سرانجام می‌رسد و سیر تحول خود را می‌پیماید، شاید نام این امر اجتماعی یکی باشد، ولی اداب اجتماعی و شکل اجرایی آن از جامعه‌ای به جامعه دیگر بسیار متفاوت است.
این هیچ ربطی ندارد به این که ما با فکر آزاد موافقیم یا مخالفیم. طبیعی است که ما با بعضی از آزادی‌ها مخالفیم؛ مگر کسی شک دارد؟
همزمان با روی کار آمدن اوباما، وزارت دفاع روسیه شاهد تغییرات جدی بود. گرچه این تغییرات به‌طور مستقیم ربطی به انتخابات آمریکا نداشت و بیشتر فسادهای درونی وزارت دفاع روسیه عامل آن بود، اما شاید این تغییرات حاکی از نگاهی جدید در کرملین نسبت به آمریکا باشد.
خطبه ماندگار غدیر و رسالت ما
هر چند حادثه مهم و تاریخی غدیر، هزار و اندی سال پیش اتفاق افتاده اما حقیقت غدیر تا روز قیامت جاری است.

سفیر عراق در لبنان امروز گفت : ایران باید داوطلبانه موافقت نامه مارس 1974با عراق را که در الجزایر منعقد شده اصلاح کند و از اقلیت های ایرانی رفع ظلم کند . ایران باید از ادعاهای ارضی خود بر شط العرب صرف نظر کند و سه جزیره واقع در خلیج فارس را تخلیه کند .

آقای ماه و خورشید؛ آقای روح و ریحان؛ آقای آب و آیینه؛ آقای زلالی و پاکی؛ آقای فضل و کرم؛ آقای خوبی و مهربانی؛ آقای گل و گلاب؛ آقای ...؛ آقای ...؛ آقای ... می شنوی صدایم را؟
يكي از تذكرات رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در مورد انتخابات، ورود زود‌هنگام به فضاي انتخاباتي است كه معظم‌له با عنايت به واقعيت‌هاي جامعه سياسي ما تاكنون چند بار آن را تكرار فر‌موده‌اند.
طرح مسائلی نظیر بازدید از زندان اوین در این شرایط، به طور خوشبینانه قادر نیست به شکاف قطبیت‌ساز در انتخابات آینده منجر شود .
چقدر خوب است که انسان طالب موعظه باشد یا کسی آدم را موعظه کند. وقتی خدمت عالم بزرگ و نورانی می رسید، تقاضای موعظه کنید.

صفحه‌ها