پس از گذشت حدود ۴ سال از فتنه ۸۸ ، انتخابات ریاست جمهوری آینده این فرصت را به جریان معارض می‌دهد که بار دیگر پنجه در پنجه جمهوری اسلامی ایران بیافکنند. با توجه به تجربه مأخوذه از فتنه پیشین، برنامه عامل خارجی و بازوهای داخلی آن برای انتخابات آتی چه خواهد بود؟
جستاری در باب سریال های شبکه های ماهواره ای فارسی زبان؛
اين چه تصوير سياهي است كه از گزينش ها ارائه مي دهيد؟!آيا روال و نحوه گزينش در جمهوري اسلامي ايران اينگونه بوده است كه جنابعالي ترسيم مي كنيد؟
تجديدنظرطلبان مدعي اصلاحات، از اين رو به فتنه گر شهرت يافته اند كه دو غائله و فتنه سال هاي 78 و 88 را در پرونده خود به ثبت رسانده و نشان داده اند كه با ادعاي حق، ولي مراد باطل، از هر شيوه و ابزاري براي دستيابي به قدرت استفاده مي كنند.
پرداخت یارانه بخش تولید از محل درآمدهای اجرای هدفمندی یارانه‌ها از موضوعاتی است که همواره مطرح بوده است و کماکان بعد از دو سال اجرای این طرح همچنان هم مطرح است.

صفحه‌ها