لبه‌های اولیه


صداوسیما
19.92% (101 نظرسنجی)
روزنامه ها
1.58% (8 نظرسنجی)
خبرگزاری های رسمی
7.89% (40 نظرسنجی)
سایت های خبری
70.61% (358 نظرسنجی)
تمام آرا: 507
ارسال نظر