لبه‌های اولیه


صداوسیما
20.26% (79 نظرسنجی)
روزنامه ها
1.79% (7 نظرسنجی)
خبرگزاری های رسمی
7.95% (31 نظرسنجی)
سایت های خبری
70.00% (273 نظرسنجی)
تمام آرا: 390
ارسال نظر