لبه‌های اولیه


صداوسیما
20.16% (103 نظرسنجی)
روزنامه ها
1.57% (8 نظرسنجی)
خبرگزاری های رسمی
7.83% (40 نظرسنجی)
سایت های خبری
70.45% (360 نظرسنجی)
تمام آرا: 511
ارسال نظر