لبه‌های اولیه


صداوسیما
19.96% (101 نظرسنجی)
روزنامه ها
1.58% (8 نظرسنجی)
خبرگزاری های رسمی
7.91% (40 نظرسنجی)
سایت های خبری
70.55% (357 نظرسنجی)
تمام آرا: 506
ارسال نظر