تازه ترین مطالبپربیننده ترین مطالب

کد مطلب: 30269
تاریخ انتشار : د, 1397/06/26 - 22:24

به دست خودمان، ایران را بسوی باتلاق اقتصادی می کشیم، سوار بر تورم افسار گسیخته، چهار نعل می تازیم! با این کار، مُهر تایید بر عملکرد گرانفروش ها می زنیم، آنها را تشویق می نماییم که هرچقدر شما گران تر بفروشید!

به گزارش آران مغان، به دست خودمان، ایران را بسوی باتلاق اقتصادی می کشیم، سوار بر تورم افسار گسیخته، چهار نعل می تازیم!

با شنیدن اخبارِ کَشف انبارهای بزرگ کالاها که بدست برخی سودجویان و فرصت طلبان طماع احتکار شده؟ خوشحال می شویم و از مسئولان می خواهیم تا دستانِ مفسدان اقتصادی را قطع یَد نمایند و دروازه ها را بگشایند و درب های پلمپ شده ی انبارها را بشکنند،
انتظار و خواسته ما از مسئولان اجرایی و قضایی و نظامی و ارگان های مربوطه و قوای سه گانه، درست و بجا و بحق است

اما از خودمان غافل هستیم، بزرگترین انبارهای احتکار را؟ ما مردم ایران ساخته ایم! بلی ما مردم عادی، ما شهروندان ایرانی!

قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود

با شنیدن هر شایعه ای ، بسوی بازار حمله ور می شویم ، گونی گونی، کیسه کیسه، کارتن کارتن، قوطی قوطی، بسته بسته، کیلو کیلو ... انواع و اقلامی از کالاها را می خریم! بیشتر از نیازمان می خریم، گران می شود؟ باز بیشتر از دیروز می خریم، باز گران می شود؟ تشنه تر می شویم و بیشتر تحریک می شویم و باز می خریم! خانه هایمان را تبدیل به انبار تدارکات جنگ نموده ایم، قبل از اینکه جنگی شروع گردد؟ ما به استقبال جنگ می رویم!

این چه عادتِ غلط و فرهنگ نادرستی است که پیش گرفته ایم ؟ میلیون ها تُن از کالاهای موجود در بازار را به خانه هایمان کشیده ایم و احتکار کنندگان خانه ای؟ ما هستیم ! قفسه ها و ویترین ها و انبارهایِ مغازه ها و فروشگاه ها را خالی می نماییم ، بی آنکه بدانیم ، حرکتمان اشتباه است و غلط اندر غلط !

با این کار؟! مُهر تایید بر عملکرد گرانفروش ها می زنیم، آنها را تشویق می نماییم که هرچقدر شما گران تر بفروشید؟ ما خریداریم! هیچ توجهی به کیفیت نداریم! بیشتر دنبال کمیت هستیم!

با قناعت، بیگانه ایم! در اسراف و ریخت و پاش، یَد طولایی داریم!

روح اسراف خودخواهی است، روح صرفه جویی دگرخواهی!

اگر می خواهیم کشور در باتلاق اقتصادی و گرانی و تورم غرق نشود؟ باید بخود بیاییم، درست و صحیح مصرف كنيم، بجا و اصولی بخریم، برحسب نیاز روزانه خرید نماییم، نه بر حسب مصرف ماهانه و حتی سالانه! با دستانِ خودمان، قحطی را به بازار روا نداریم! گرانی را به کشور تزریق ننماییم، با دستان خودمان، جیب دلالان و شیادان و طماعان را پر ننماییم، بیایید درست و معقول مصرف نماییم، کافیست خودمان بخواهیم.

ارسال نظر