تازه ترین مطالبپربیننده ترین مطالب

کد مطلب: 29390
تاریخ انتشار : چ, 1396/12/09 - 09:50

چند وقتیست سرو صدای تغییر مدیران پارس آباد به گوش میرسید ولی یکباره همه جا پر از سکوت شد تا اینکه این روزها دوباره اسامی مختلفی برای تصدی های شهرستانی و بخشی در مجامع مختلف شنیده می شود.

به گزارش آران مغان، جلگه ی وسیع مغان، بویژه اهالی دومین شهر بزرگ استان، همیشه و پی درپی شاهد تغییرات در بدنه ی مدیریتی این دیار بوده اند، تغییراتی که باید دستاوردش پیشرفت و توسعه و آبادانی منطقه باشد. حال این مهم تا چه اندازه حاصل شده، پاسخ این سوال از وضعیت اقتصادی و اجتماعی و رفاهی و صنعتی، در زمینه های گوناگون اعم از کشاورزی و باغات و اشتغالزایی و کارهای عمرانی و کیفیت خدمات رسانی و مبلمان شهری و مطالبات عشایر و خواسته های جوانان و ورزشکاران و سایر اقشار مشهود است و هویدا. آیا در موارد فوق الذکر حرکت روبه رشد داشته ایم و یا پسرفت نموده ایم و درجا زده ایم؟

برای رسیدن به پاسخ سوالاتمان هر قشری در جایگاه و عرصه ی که در آن فعال است، مروری داشته باشد به گستره ی تاریخ و کارهای انجام گرفته و نیمه تمام و انجام نگرفته، مطالبات بحقی که برآورده شده و یا در آرشیو قول های شفاهی و کتبی مسئولان در پوشه ها و زونکن های قطور خاک میخورند؟

این روزها نیز همچون سال های ماضیه یِ، خبرهایی جَسته و گُریخته مَبنی بر تغییر برخی مدیران، بویژه فرمانداری شهرستان پارس اباد بگوش میرسد، طبق معمول پیشاپیش تبریکاتمان را مرقومه نموده و گل دسته های اَلوان چینِش نموده و به استقبال مدیران جدیدالورود خواهیم رفت، گویی که معجزه ای رخ داده و یا یوسف گم گشته باز آمده به کنعان!؟

حافظه مان دچار اختلال شده یا خودمان را به فراموشی زده ایم. این تبریکات و استقبال رفتن ها که تازگی ندارد و تکرار مکررات است و دیگر باید، بعد از این همه تجربه برایمان عادی بوده باشد، در این میان، برخی خودشان را آتش بیار معرکه نموده و در بوق کُرنا میدمند و تغییر مدیرانی را بَر مردم بشارت میدهند، برخی نیز طوری با خشم و خصم مدیر قبلی را میخواهند بدرقه نمایند که گویا روزی به استقبالش نرفته بودند!

یا للعجب قبل از اینکه مدیران تغییر کنند، ما تغییر کرده ایم، آلزایمر ما باعث شده به ظواهر تغییرات و به نام ها توجه نماییم و تغییرات بنیادین و فونداسیون اصلی در حرکت رو به توسعه را از مخیله مان بزداییم و خوش خوشانمان شود که دکوراسیون را جلوه ای  نو می بخشیم ! در تمام این انتصاب ها با رویی گشاده و لبی خندان و زبانی پُر چَرب و نَرم، انتصاب مدیران جدید را بر اساس شایستگی و لیاقتشان دانسته و سعی بر این داریم تا بر دیگران به باورانیم و طوری القاء نماییم، جهنمی که مدیران قبلی ساخته اند! مدیران جدید به بهشتی برین مبدل خواهد نمود!

به راستی این باور ما نشات گرفته از اعتقاد درونی ماست و یا از روی تعصبات خویشاوندی و طایفه گرایی و دوستی و رفاقت ماست. یا از روی همسویی و هم حزبی و پیوند و گرایش سیاسی مان است؟ این در حالیست که در دو دهه ی اخیر نزدیک بر ۱۵ فرماندار در شهرستان پارس آباد عزل و نصب شده اند!

دلیل شتاب زدگی و تغییرات زود هنگام چیست؟ کدام یک از آقایان از سوی مردم و کنشگران مدنی و فعالان سیاسی به چالش کشیده شده اند، کدام مرجع نظارتی بر عملکرد این بزرگوران در خصوص کم کاری و ضعف در حیطه ی کاریشان، بعنوان امانتدار و ناظر بر عملکرد زیر مجوعه ی خود شفاف سازی نموده و با مردم در میان گذاشته اند؟ کدامین دستاوردهای چشمگیر و مقبول مردم، در سبقه ی مسئولیتشان برای مردم خطه ی همیشه در صحنه پارس آباد ملموس بوده؟

نگارنده، قلم نقادانه را بسوی فرد یا افراد و احزاب و جریان های خاص نشانه نرفته و برای نگارنده پیشرفت و برون رفت از مشکلات زادبومش ملاک و معیار یاداشت اَش بوده و بعنوان عضو کوچکی از شهر و دیارش، انتظار بر این دارد فعالان اجتماعی و سیاسی روزه ی سکوت اختیار ننمایند و صِرف به تبریک و تهنیت و خوشامدگویی بَسنده ننموده و از مسئولان و مدیران خود خواهان شفاف سازی و پاسخگو به مطالبات بحق و منافع عمومی باشند.

يادداشت/ سلیمان علیزاده

انتهاي پيام/

 

دیدگاه‌ها

آقای علیزاده مادرانتخابمان دچاراشتباه میشویم وبعدا"افسوس میخوریم نخبگان مغان بایدیک فکری برای مغان بکنندولی میزهاوسفارشهاووعده وعیدهاوغیره اجازه نمیدهدکه ماافکارمان رابرروی هم بزاریم ویک کاری برای مغان بکنیم خودتان میدانیدتااینکه نخبگان بدون درنظرگرفتن خیلی ازمسائل بایدبه هم نزدیک وبرنامه کوتاه ومیان وبلندمدت داشته باشندتامغانی آبادداشته باشیم والابرادرمن این فریادهابازاری نداردامیدبه آینده

بنده نیز دلنوشته خوب تان را با صمیم قلب قبول دارم برادر عزیز افسوس که در مغان کسانی نیستند که در انتخابات به یکدلی و وحدت برسند همیشه سود خود را به سود ملت ترجیح می دهند رای را معامله می کنند و بر کارآیی فرد منتخب توجه نمی کنند چنانچه فرمودید مادامیکه حزب گرایی و طایفه گری و تخریب کسانیکه همسو با تفکرات ما نیست ادامه داشته باشد انتظاری بیش از این از مسئولین نداشته باشیم اگر مسئولی نیز از خطه مغان با درایت و مدیریت خوب انخاب می شود فورا یک عده ای چماقدار حاضر و تخریب ئ در نتیجه فراری می دهند کیفیت را به هم حزبی بودن ترجیح می دهند

چندروزی است دل نوشته خودرانوشته ایم ولی ببین کسی برای حمایت چیزی مینویسد نه پس بنابراین ماافرادانگشت شماریم که به فکرعموم ومغان هستیم
ارسال نظر